I ett skogsområde i östra delen av Paradisdalen står fyra låga betongbyggnader, förfallna och övervuxna. Rostiga galler täcker de få fönstren. Området är fullständigt övervuxet av skog, och byggnaderna är delvis dolda av träd och grenar. Mellan byggnaderna finns en tjärn, och intill tjärnen finns en öppen tingsplats med en eldstad…
Det är här vi börjar.

Rollspelsradio.se - Ett rollspel i taget.
Rollspelsradio.se - Ett rollspel i taget.
Flykten från Paradiset - Del 1
/